Aktuality

Částečný deficit vitaminu C ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění je doporučována koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu 100 mg vitaminu C. Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu, např. při chronických zánětech, kdy...

Kyselina askorbová vzniká z derivátu glukózy, krevního cukru, působením enzymu gulonolakton-oxidázy. Tento enzym postrádá člověk, primáti a někteří jiní živočichové (někteří ptáci, morčata, netopýři), kteří si tím pádem neumějí sami vitamin C sami vytvořit. Tedy pro člověka je kyselina askorbová vitaminem - látkou, jejíž přívod v potravě je pro...

Trpíte stresem? Jste manažer, který neustále bojuje s únavou? Pro boj s nimi potřebujete správnou hladinu vitaminu C a vhodnou detoxikaci např. aminokyselinou Glutathion. Nejsnadnější jak doplnit chybějící dávku je infuzní aplikace.

Infuzně podávaný vitamín C, v onkologické léčbě, má duální účinek. Zdravé buňky chrání proti detoxikaci a podporuje protinádorovou imunitu. Na některé typy nádorových buněk však působí prooxidačně - blokuje tedy jejich množení, zejména tvorbou peroxidu vodíku, kterou vitamín C tvoří spolu s ionty a vyšší kyselostí v okolí buňky. Tím je schopen...