Aktuality

Přijďte na podzimní prevenci - injekční Vitamin C. Aplikace trvá 15 minut. Potřebujete 5-10 aplikací ve frekvenci cca 1x týdně až 1x za 2 týdny. Ideální v kombinaci s aminokyselinou Glutathion, který potencuje účinky vitamínu C proti stresu a při tvorbě kolagenu. Glutahion je také silný detoxikant, který ochraňuje zejména jaterní parenchym.

Částečný deficit vitaminu C ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění je doporučována koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu 100 mg vitaminu C. Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu, např. při chronických zánětech, kdy...

Kyselina askorbová vzniká z derivátu glukózy, krevního cukru, působením enzymu gulonolakton-oxidázy. Tento enzym postrádá člověk, primáti a někteří jiní živočichové (někteří ptáci, morčata, netopýři), kteří si tím pádem neumějí sami vitamin C sami vytvořit. Tedy pro člověka je kyselina askorbová vitaminem - látkou, jejíž přívod v potravě je pro...

Infuzně podávaný vitamín C, v onkologické léčbě, má duální účinek. Zdravé buňky chrání proti detoxikaci a podporuje protinádorovou imunitu. Na některé typy nádorových buněk však působí prooxidačně - blokuje tedy jejich množení, zejména tvorbou peroxidu vodíku, kterou vitamín C tvoří spolu s ionty a vyšší kyselostí v okolí buňky. Tím je schopen...