Vitamín C - kyselina askorbová

29.03.2020

Kyselina askorbová vzniká z derivátu glukózy, krevního cukru, působením enzymu gulonolakton-oxidázy. Tento enzym postrádá člověk, primáti a někteří jiní živočichové (někteří ptáci, morčata, netopýři), kteří si tím pádem neumějí sami vitamin C sami vytvořit. Tedy pro člověka je kyselina askorbová vitaminem - látkou, jejíž přívod v potravě je pro zdraví nezbytný. Není tomu tak u ostatních savců kromě již výše uvedených, kteří vitamin C nepotřebují. Závažné je však to, že si ho ti jiní savci dělají v játrech veliká množství, zhruba 0,5 g na kg tělesné váhy. To je příčinou jedné z největších "vitaminových" kontroverzí v lékařské vědě: odpovídají ty dávky kyseliny askorbové, které potřebujeme jako ochranu před skorbutem skutečně optimální potřebě vitaminu pro naše zdraví? Dávky kyseliny askorbové, které by člověk v potravě při srovnání s jinými živočichy (kozami, ovcemi) měl přijímat (aby dostal tolik, kolik si oni tvoří sami) jsou několik gramů nebo i kolem 10 g denně...

Proč potřebujeme vitamin C?

Člověk si neumí sám vyrobit vitamin C, proto je nutné tuto látku přijímat v potravě. Je potřebná pro tvorbu kolagenu, abychom netrpěli srdečními obtížemi, poruchami hojení ran, sníženou tolerancí stresu, poruchou imunity a dalšími patologickými stavy. Nedostatek vitaminu C je také rizikový faktor vzniku onkologických onemocnění. Vyšší dávky vitaminu C potřebujete při zvládání chronické infekce spojenou s velkou únavou, bolestmi ve svalech, kloubech, jako jsou boreliózy, onemocnění EB- viry (Ebstein Barr viry), Herpetické viry - na kůži i na sliznici např. genitálií, onemocnění cytomegaloviry, dále při onemocnění hepatitidou, infekční mononukleózou, těžké zápaly plic, bércové vředy apod.

Jak vitamín C působí v našem těle?

Vitamin C neboli kyselina askorbová se v našem těle účastní oxidoredukčních dějů, to jsou takové děje, kdy se mění obsah kyslíku. Vitamin C se účastní několika nezbytných procesů:

  • vstřebávání železa ze střeva
  • hydroxylace aminokyseliny prolinu (složka kolagenu). Nedostatek způsobuje kurděje (poruchy kůže, sliznic a dásní)
  • tvorba adrenalinu
  • antioxidační funkce, podporuje imunitu