Otázky a odpovědi

Jakou fyziologickou roli plní Vitamin C v organismu?

Vitamin C má jednak antioxidační roli při oxidativním stresu, který vzniká ze znečištěného ovzduší, z chronických zánětů, z metabolických poruch, např. z cukrovky, při duševním a fyzickém vyčerpání, po aplikaci cytostatik a ozařování a při nádorových onemocněních. Také je potřebný pro normální průběh biochemických reakcí, např. detoxikaci v játrech, tvorbu kolagenu, metabolizmus tuků. Nedostatečná hladina vitaminu C zvyšuje koncentraci cholesterolu a jeho frakce LDL, což je škodlivé pro kardiovaskulární systém. Absolutní nedostatek vitaminu C vyvolává kurděje. Ale již při částečném nedostatku tohoto vitaminu se rozvíjí oxidativní stres, který je spoluzodpovědný za vznik chronických zánětů, např. revmatoidní artritidy, alergií, depresivních poruch, onemocnění cév, osteoporózy, opakujících se infekcí, nádorových onemocnění, ale i syndromu vyhoření a chronického únavového syndromu.

Jaký je rozdíl mezi ústy podaným a intravenózním vitaminem C?

Částečný deficit vitaminu C ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví. Např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění je doporučována koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu příjmu 100 mg vitaminu C. Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu, např. při chronických zánětech, kdy je v těle více volných kyslíkových radikálů, je zapotřebí mnohem větší množství vitaminu C, neboť vitamin je spotřebováván při neutralizaci radikálů. Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízkou koncentraci vitaminu, která postačuje k zajištění pouze některých preventivních, nikoli však léčebných účinků. Pro dosažení léčebných účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi 10-15x vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při nitrožilním podání formou vysokodávkované infuze vitaminu C.

Jak působí podávání Vitamínu C protizánětlivě?

K léčbě chronických zánětů je zapotřebí až 15x větší koncentrace vitaminu C v krvi oproti „normální“, fyziologické koncentraci. Léčebné koncentrace vitaminu dosáhneme podáním 100-200 mg/kg hmotnosti, tj. 7,5-15 g vitaminu C na osobu vážící 75 kilogramů. Tuto koncentraci vitaminu C lze dosáhnout pouze nitrožilním podáním. Oxidativní stres hraje důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, ale i při alergiích, např. astmatu a alergické rýmě. Podáním dostatečného množství vitaminu C se rozšiřuje paleta možností léčby alergických onemocnění. Vitamin C má protizánětlivý efekt, snižuje hladinu histaminu a mohl by snižovat spotřebu kortikosteroidů. Vitamin C je důležitým faktorem pro bariérovou funkci kůže, při atopické dermatitidě a psoriáze byla zjištěna výrazně snížená hladina vitaminu C v kůži. Oxidativní stres a chronický zánět podporuje odbourávání kostní tkáně - osteoporózu. Vitamin C svým účinkem působí proti těmto negativním faktorům.

Je známo, že infuzně podaný Vitamin C dokáže některé nádorové buňky usmrtit, zatímco zdravé chrání, je možné to vysvětlit?

Vitamin C jako antioxidant je důležitým faktorem v prevenci onkologických onemocnění, protože podáván v terapeutických dávkách – tedy ve vysokodávkované infuzi – chrání zdravé buňky před oxidativním stresem. Při metabolizmu vitaminu C vzniká peroxid vodíku, který zdravá buňka dokáže díky své enzymatické výbavě odstranit. Některé nádorové buňky však nemají tuto enzymatickou výbavu, proto nedokáží peroxid vodíku zmetabolizovat, peroxid takovou nádorovou buňku poškodí a znemožní její množení. Klinickými studiemi bylo v posledních letech prokázáno, že infuze vitaminu C zlepšují kvalitu života pacientů s některými onkologickými chorobami. Velmi dobré výsledky byly dosaženy v redukci hmoty a snížení rizika metastáz některých tumorů či zvýšení efektivity základní onkologické léčby. Působení proti metastázování je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat v některých případech nádorovou angiogenezi, což znamená, že nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se.

Kdy je tedy vhodné infuzní terapii Vitaminem C aplikovat preventivně a kdy léčebně?

Preventivní podávání vitaminu C se doporučuje v rámci prevence pro snížení rizika aterosklerózy a u onkologických onemocnění. Doporučená dávka 100 mg vitaminu C platí jen pro zdravé jedince. Trpíme-li chorobou z oxidativního stresu, kdy jsou tvořeny reaktivní sloučeniny kyslíku, je zapotřebí vyšších, léčebných dávek vitaminu C, které např. při poruše imunitního systému zajišťují optimální funkci imunity, zlepšují hojení ran, podporují tvorbu kolagenu, zlepšují toleranci stresu, podporují detoxikaci v játrech.

Je léčba hrazena pojišťovnou? Kolik vlastně stojí?

Léčba Vitaminem C není hrazena pojišťovanami. Samotný Vitamin C v infuzi stojí přibližně 700,- Kč, další položkou je platba za jeho aplikaci. Nutné je vstupní vyšetření lékařem, konzultační posouzení vhodnosti indikace vysokodávkované infuze vitaminu C. Je možno říci, že v případě vitaminu C se jedná o zapomenutý poklad ve farmakoterpii...

Kde se mohu objednat na léčbu Vitaminem C?

Lidé, kteří se po přečtení všech informací domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba vysokodávkovým vitaminem C, nás mohou kontaktovat na telefonu 777 190 046 nebo e-mailové adrese: brc.jarosova@gmail.com.