Onkologie

Při onemocnění rakovinou vitamin C selektivně působí toxicky na postižené buňky, tím, že vzniká peroxid vodíku, který nádorová buňka neumí rozložit svými enzymy na vodu, jako buňka zdravá. Dochází k destrukci nádorové buňky, zatím zdravé buňky nejsou postiženy. Vitamin se se aplikuje  i před  při a po chemoterapii,  před a po ozařování. U onkologicky aktivně nemocných je zapotřebí aplikovat vyšší dávky než základních 7,5 gramu, např. až 60 gr v jedné aplikované dávce,

V sousedním Německu se aplikací Vitaminu C do žíly zabývají úspěšně  již 15 let, nebyly zjištěny žádné závažné komplikace ani závažnější  nežádoucí účinky. 

Ze Švýcarska nám posílají švýcarské kliniky na "doléčení" pacienty - převážně po operaci rakoviny prostaty na infuzní terapii Vitaminem C.

Další informace, články, dokumenty o využití vitaminu C při léčení onkologických onemocnění najdete ZDE.