Vitamín C - kyselina askorbová

Kyselina askorbová vKyselina askorbovázniká z derivátu glukózy, krevního cukru, působením enzymu gulonolakton-oxidázy. Tento enzym postrádá člověk, primáti a někteří jiní živočichové (někteří ptáci, morčata, netopýři), kteří si tím pádem neumějí sami vitamin C sami vytvořit. Tedy pro člověka je kyselina askorbová vitaminem – látkou, jejíž přívod v potravě je pro zdraví nezbytný. Není tomu tak u ostatních savců kromě již výše uvedených, kteří vitamin C nepotřebují. Závažné je však to, že si ho ti jiní savci dělají v játrech veliká množství, zhruba 0,5 g na kg tělesné váhy. To je příčinou jedné z největších „vitaminových“ kontroverzí v lékařské vědě: odpovídají ty dávky kyseliny askorbové, které potřebujeme jako ochranu před skorbutem skutečně optimální potřebě vitaminu pro naše zdraví? Dávky kyseliny askorbové, které by člověk v potravě při srovnání s jinými živočichy (kozami, ovcemi) měl přijímat (aby dostal tolik, kolik si oni tvoří sami) jsou několik gramů nebo i kolem 10 g denně…