Infuzní terapie

Infuzní léčba vitaminem C je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění (např. recidivujících infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů) a také stavů vyčerpanosti a "vyhoření" (burn-out syndrom).

Infuzní terapie přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).Pro každého, kdo má:

 • stres,
 • psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu),
 • psychické poruchy,
 • opakované infekce,
 • alergie,
 • metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),
 • revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů,
 • autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba ad.),
 • nádorová onemocnění (v jakémkoliv stádiu).

Proč podávat infuzní terapii vysokodávkovaným vitaminem C 7,5g (dále IVC) např. pacientům s Crohnovou chorobou
 • Prokázaný nedostatek vitaminu C při zánětlivých procesech v organismu na úrovni plasmatické koncentrace, což vede k rozvoji onemocnění typu Crohnovy choroby, artritidy, alergie, aterosklerózy a nádorů
 • Rozdílná farmakokinetika vitaminu C při perorálním a intravenozním podání, prokazuje limitní transportní mechanismy na úrovni GIT a z toho plynoucí omezenou perorální biologickou dostupnost, přičemž k protizánětlivému působení vitaminu C je nutné 10-15 násobné navýšení fyziologické koncentrace, čehož lze dosáhnout pouze i.v. podáním
 • Vztah Crohnovy nemoci k malé antioxidační kapacitě - viz abstrakt studie Antioxidant vitamin supplementation in Crohn's disease decreases oxidative stress. a randomized controlled trial.
 • Prokázaný vliv IVC na snížení zánětlivého stavu, a to nejen prostřednictvím vlivu na TNF alfa, viz druhá studie: Effect of high-dose intravenous vitamin C on inflammation in cancer patients.
 • Studiemi prokázané selhávání biologické léčby anti TNF alfa po určité době podávání nebo u určitých typů pacientů - viz studie Pfizeru zaměřená na nové molekuly překlenující období neúčinku biologické léčby (tzv. Refrakterní faze léčby)